SOLUNUM KAPLİNLERİ

Hava
Sıvı ve Gazlar
Solunum
Hidrolik
İtici
Isı Kontrol
Güvenlikli
Hava
Yüksek
Basınç

035

Güvenlik Opsiyonu Sunar

Makisimum Çalışma Basıncı
35 Bar (510 PSI)
   
Akış Çapı (mm)
7.4

PDF

036

Yüksek Performans

Makisimum Çalışma Basıncı
35 Bar (510 PSI)   

Akış Çapı (mm)
7.4

PDF